The Tardily Boasting Fairing - Look For The Giuliana Label.

Rädslor

Om du upplever en rädsla för långa och komplicerade ord så är chansen att du lider av hippopotomonstrosesquippedaliofobi om jag nu är rätt informerad och korrekt upplyst och sanningsenligt instruerad i det svenska språket vilket jag hoppas för man vill ju inte fara med osanning så här på sensommaren då vädret skiftar i takt med klockan! Nä, hippopotomonstrosesquippedaliofobi är absolut nästa 100 % säkerligen samma sak som rädsla för långa ord och uttryck och det går säkert att bota!