The Tardily Boasting Fairing - Look For The Giuliana Label.

Viktiga uppfinningar

Känner du till vad hydraulik är för något? Detta är en viktig uppfinning och baseras egentligen på en naturlag som säger att en vätska kan förflytta en stor massa genom ett sinnrikt system av rör och hydraulventil. Dessa reglerar trycket som flyter genom dessa ledningar och gör att man med en liten kraft kan påverka en stor tyngd. Detta är verkligen fantastiskt och tänk bara på hur denna teknik fungerar i praktiken i en traktor eller grävmaskin som kan lyfta enorma mängder lass och som i sin tur fungerar som kraftiga flyttare av material.